Ռեկտոր` +374-10-553543
Պրոռեկտոր` +374-10-575012
Ընդունարան` +374-10-575099


Դիմորդ


Պետության կողմից հավատարմագրված Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան համալսարանը հայտարարում է ընդունելություն 2015-2016
• Բակալավրիատ
• Մագիստրատուրա
• Բազային քոլեջ

Ըստ վերը նշված մասնագիտւթյուններում սովորել ցանկացողները կարող են նաև դիմել
Ռուսաստանի Պետական Հումանիտար համալսարան, որի հետ մենք համագործակցում ենք: