Ռեկտոր` +374-10-553543
Պրոռեկտոր` +374-10-575012
Ընդունարան` +374-10-575099

Ֆակուլտետներ


Ֆակուլտետ, մասնագիտացում Բակալավր Մագիստրատուրա Վարձը
Իրավաբանական 4 տարի 2տարի 200.000 դր.
Ընդհանուր տնտեսագիտություն` հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ 4 տարի 2տարի 200.000 դր.
Օտար լեզուներ` Անգլերեն, Ֆրանսերեն, Գերմաներեն, Պարսկերեն, Իսպաներեն 4 տարի 2տարի 200.000 դր.
Դիզայներ-ձևավորող (հագուստի մոդելավորող, WEB դիզայն, ճարտարապետական դիզայն) 4 տարի 2տարի 200.000 դր.
Հայոց լեզու և գրականություն (լրագուրություն) 4 տարի 2տարի 180.000 դր.
Հոգեբանություն և մանկավարժություն 4 տարի 2տարի 200.000 դր.
Մանկվարժուրյուն և մեթոդիկա 4 տարի 2տարի 125.000 դր.
Սոցիալ մշակույթային գործունեություն 4 տարի 2տարի 200.000 դր.