Ռեկտոր` +374-10-553543
Պրոռեկտոր` +374-10-575012
Ընդունարան` +374-10-575099


Գրադարան
Աշխ. ժամերը-9:30-16:00

Գրադարանը համալրված է թղթային և էլեկտրոնային գրքերով:
Գրդարանը համագործակցում է Երևանի հայտնի գրադարանների հետ համապատասխան պայմանագրերով: