Ռեկտոր` +374-10-553543
Պրոռեկտոր` +374-10-575012
Ընդունարան` +374-10-575099

Կառավարման մարմին


Համալսարանի կառավարումն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և Համալսարանի կանոնադրությանը համապատասխան, ինքնակառավարման հիման վրա` միանձնյա ղեկավարման և կոլեգիալության սկզբունքների զուգակցմամբ, ինչպես նաև կարևորագույն հարցերի լուծմանը Համալսարանի կոլեկտիվի մասնակցության սկզբունքների վրա:

Համալսարանի կառավարման մարմիններն են.

• Հիմնադիրների խորհուրդ • Գիտական խորհուրդ • Ռեկտոր • Ուսխորհուրդ