Ռեկտոր` +374-10-553543
Պրոռեկտոր` +374-10-575012
Ընդունարան` +374-10-575099

Քոլեջի Ֆակուլտետներ


Ֆակուլտետ Վարձը
Գեղարվեստական ձևավորման աշխատանքներ և դիզայն 150.000 դր.
Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ 150.000 դր.
Թարգմանություն և սպասարկման կազմակերպում (Անգլերեն, Ֆրանսերեն, Պարսկերեն և այլն): 150.000 դր.
Զբոսաշրջություն 150.000 դր.