Ռեկտոր` +374-10-553543
Պրոռեկտոր` +374-10-575012
Ընդունարան` +374-10-575099

  • Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան
  • Կոնֆերենցիա
  • Ուսանողական Խորհուրդ
  • Դասի ընթացքը
  • Մեսրոպ Մաշտոց համալսարան
  • Կոնֆերենցիա


Մինչ փնտրում եք գրքեր Գրադարաններում այցելեք մեր Համալսարանի գրադարան:
Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան համալսարանի
Գրադարանը համալրված է թղթային և էլեկտրոնային գրքերով: Գրդարանը համագործակցում է Երևանի հայտնի գրադարանների հետ համապատասխան պայմանագրերով:Կրթություն. էջում ներկայացված է ՄՄՀ կրթական հիմնական գործունեությունը, ոլորտին առնչվող օրենքներ և ներբուհական փաստաթղթեր, կրթական նորությունները : Ներկայացված է կրեդիտային համակարգը մասնագիտությունները, վաձերը, մագիստրատուրայի և բակալավրիատի ուսման տարիների քանակը:


Այս կայքում կարող եք ծանոթանալ Մեսոպ Մաշտոց համալսարանի Համագործակցության նախադրյալները աշխատանքային շուկայում
գործընկեր կազմակերպություններին, Մեսոպ Մաշտոց համալսարան օտարերկրյա քաղաքացիների ընդունելությանը:

Պետության կողմից հավատարմագրված Երևանի Մ. Մաշտոցի անվան համալսարանը հայտարարում է ընդունելություն Բակալավրիատ, Մագիստրատուրա և
Բազային քոլեջ:
Էջում ներկայացված մասնագիտությունների ցանկը ու վարձավճարները:

Էջում ներկայացված են
Մ. Մաշտոց համալսարանի
ուսանողների, ուսանողական խորհրդի և նրանց առօրյայի մասին: Մ.Մաշտոցի անվան համալսարանի ուսանողական խորհուրդը ինքնակառավարման, ուսանողներին միավորող, նրանց շահերը պաշտպանող ընտրովի մարմին է:

 
Համալսարանը համագործակցում է
Ռուսաստանի Պետական Հումանիտար համալսարան-ի հետ: